GMP Italia KATANA

anthracite diamond

GMP Italia KATANA anthracite diamond
GMP Italia KATANA anthracite diamond
Winterproof
Winterproof

Other variants of this wheel

Available sizes